Tên công ty       :        CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ XÂY DỰNG TÂN PHÁT

Tên tiếng anh    :        TÂN PHÁT CONSTRUCTION AND ARCHITECTUR JIONT STOCK COMPANY

Trụ sở                :        Số 68 Phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội.

 Điện thoại         :         0969.60.63.68

Fax                    :                              

Email                 :         tanphat.ec@gmail.com,

Giấy ĐKKD số   :        0108624613 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội

Mã số thuế         :        0108624613 - Cục thuế Thành Phố Hà Nội

Tài khoản số      :        19133892976016

Mở tại ngân hàng:       Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – chi nhánh :210 Lê trọng Tấn

SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG

1. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 1. Chủ tịch                                 : Ông Trần Huy Tuân         
 2.  Ủy viên                                 : Ông Nguyễn Quang Hiếu

2. BAN GIÁM ĐỐC

 1.  Giám đốc                              : Trần Huy Tuân
 2.  Phó giám đốc                       : Nguyễn Quang Hiếu

3. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

 1. Trưởng phòng                       : Bà Phạm Thị La                
 2. Nghề nghiệp                          : Kế toán

4. PHÒNG THIẾT KẾ

 1. Trưởng phòng                       : Ông Phạm Văn Tú      
 2. Nghề nghiệp                         : Kỹ sư

5. PHÒNG KẾ HOẠCH - KỸ THUẬT

 1. Trưởng phòng                      : Ông Trần Văn Sơn
 2. Nghề nghiệp                         : Kỹ sư

6. PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 1. Trưởng phòng                      : Bà Đặng Thị Hằng
 2.  Nghề nghiệp                       : Cử nhân quản trị kinh doanh

NHÂN LỰC

TỔNG SỐ CBCNV TRONG CÔNG TY : 46 NGƯỜI

1. Trình độ đại học                                                 : 09 người

 •  Kỹ sư, cử nhân       : 09 người
 • Số năm kinh nghiệm từ 3 năm - 30 năm

2. Trình độ cao đẳng và trung cấp                     : 06 người

     Trình độ đào tạo:

 • Cao đẳng                 : 4 người
 • Trung cấp                : 2 người
 • Số năm kinh nghiệm từ 3 năm - 10 năm

3. Công nhân kỹ thuật tay nghề cao                  : 30 người

     Trình độ đào tạo:

 • Bậc 7/7                    : 01 người
 • Bậc 6/7                    : 03 người
 • Bậc 5/7                    : 03 người
 • Bậc 4/7                    : 04 người
 • Bậc 3/7                    : 05 người
 • Bậc 2/7                    : 06 người
 • Bậc 1/7                    : 05 người
 • Số năm kinh nghiệm từ 2 năm - 22 năm

4. Lái xe                                                                   : 01 người                     

 • Lái xe con               : 01 người
 • Số năm kinh nghiệm từ 2 năm - 15 năm